Докторантите на БСУ с първа възможност за публично финансиране

Докторантите на БСУ с първа възможност за публично финансиране

За първи път докторантите и младите учени на Бургаския свободен университет, подобно на колегите им от държавните висши училища, ще имат достъп до безвъзмездно финансиране с публични средства за тяхната изследователска дейност. Всичко това се случва благодарение на новосъздадения от Община Бургас Фонд „Наука“.

Уважаеми докторанти и млади учени!

В прикачения файл ще намерите апликационна форма за кандидатстване за финансиране на ваши проектни предложения по Правила от Фонд „Наука" на Община Бургас.

За първа година ще бъдат подкрепени научните изследвания на докторанти и млади учени, обучаващи се или работещи в университетите на територията на Община Бургас.

Имате възможнаст да участвате и да получите финансова подкрепа по вашата научно-изследователска дейност.

Моля, подавайте вашите предложения, съгласувани с научните Ви ръководители, в деловодството на Община Бургас на вниманието на г-н Михаил Ненов, зам.-кмет по образование, здравеопазване, социални дейности и младежки политики.

Bfu_logo_голямо.png