Доц. Славка Димитрова участва в научна конференция в Норвегия

Доц. Славка Димитрова участва в научна конференция в Норвегия

Доц. д-р Славка Димитрова, преподавател в Центъра по юридически науки и зам.-декан, взе участие в престижна международна научна конференция „Mental Disorder, Culpability and Criminal Law“ по време на визитата си в Университета в Берген, Норвегия в периода 28.08-28.09 2022 г.

Конференцията е организирана съвместно по проект DIMENSIONS, финансиран от Research Council of Norway (SAMKUL), и проект Roots of Responsibility, финансиран от European  Research  Council (ERC).  Доц. Димитрова бе поканена да представи доклад на тема „Criminal Insanity Rule and special criminal reactions to mentally ill offenders in Bulgaria“ като част от екипа на проект DIMENDIONS с ръководител проф. Линда Грьонинг, в който участват учени от Норвегия, САЩ, Швеция, Холандия, Обединеното кралство и Дания. Проектът предизвиква настоящите парадигми на понятието за невменяемост чрез интердисциплинарен подход през призмата на философията, психиатрията и правото.

Сътрудничеството между Университета в Берген и Бургаския свободен университет е от 2015 г., а през 2021 г. проектът на проф. Линда Грьонинг и доц. Славка Димитрова „Understanding Criminal Insanity in the Context of Terrorism (INSTER)“ получи сертификат за качество (Seal of Excellence) по програма Хоризонт 2020. Това предостави възможност проектът да бъде финансиран от Стартегическата програма за международно сътрудничество на Университета в Берген (UiB Strategic program for international research collaboration (SPIRE)).

Участието на доц. Славка Димитрова в престижния международен форум и работата й в екипа на проект DIMENDIONS бележи ново начало и дава широки възможности за съвместно сътрудничество между БСУ и Университета в Берген, Норвегия, в сферата на научноизследователската дейност, обмена на преподаватели и студенти, участието на двете страни в съвместни програми и др.

 

viber_image_2022-09-22_17-02-56-767.jpg