Двустранно сътрудничество между БСУ и Елкабел АД

Двустранно сътрудничество между БСУ и Елкабел АД

Бургаският свободен университет и  Елкабел АД ще си сътрудничат при подготовката на квалифицирани специалисти в областта на инженерните науки. Предвиждат се съвместни инициативи с обучителен характер – презентации и посещения в производствените цехове на Елкабел АД. За студентите са изготвени и предоставени в лабораторията по Електротехника на ЦИТН комплект от помощни обучителни табла и други материали.
Двете страни ще работят заедно както за реализирането  на съвместните проекти, така и в подкрепа на кариерното развитие на студентите.  
Като първа стъпка в двустранното сътрудничество водещите специалисти от фирмата Калоян Самоковлиев и Милена Величкова, които са завършили БСУ, изнесоха специализирана презентация пред студенти и преподаватели.