Еднодневна конференция "Професиите от ИТ сектора"

Еднодневна конференция

На 29 септември, събота, в зала Изток на БСУ ще се проведе еднодневна конференция "Професиите от ИТ сектора". Форумът ще разкрие няколко атрактивни професии в ИТ сектора и ще мотивира младите хора да се развиват,  устремени към успеха! Участниците ще се срещнат отблизо с професионалисти от сферите на графичния / уеб дизайн, програмирането и дигиталния маркетинг,  ще се запознаят с пътя, по който преминава всеки проект. Ще разберат как протича денят на програмиста, или специалиста по дигитален маркетинг, какви трудности срещат и кои са важните качества, които трябва да притежават, както и откъде са тръгнали по пътя на професията си.

Събитието е напълно безплатно и е отворено към всички. За запазване на място в залата е необходима регистрация на:   https://www.kodmotion.com/.