Екипът на международния проект ISTRA със заключителна конференция

Екипът на международния проект ISTRA със заключителна конференция

Международният проект “Познаването на международните стандарти в подкрепа на професионалното образование и обучение и в отговор на изискванията на пазара”, „ISTRA“, № 2016-1-BG01-KA202-023738, се финансира по програма Еразъм+| Стратегически партньорства.
Партньори по проекта са: Бургаски свободен университет; България – Координатор; Български институт за стандартизация; Латвийски колеж по култура, Рига, Латвия; Бюро по стандартизация на Центъра за стандартизация, акредитация и метрология на Латвия; Технологичен лицей „Джордж Бибеску”, Крайова, Румъния; Средно училище по техническо и електротехническо инженерство, Прешов, Словакия; Професионална търговска гимназия, Бургас.
Екипът на проекта от страна на БСУ са  преподавателите от ЦИТН: гл.ас.д-р Янислав Желев – координатор; доц. д-р Мария Желева; доц. д-р Евгения Николова; доц. д-р Пенка Георгиева; доц. д-р Веселина Жечева.
По проекта са разработени следните курсове: Обучение и работа в Moodle-базирана виртуална среда; Курс по стандарти серия ISO/IEC 27000 - системи за управление сигурността на информацията; Курс по стандарти серия ISO/IEC 31000 - системи за управление на риска. Обучение са преминали над 300 университетски преподаватели, учители, студенти, ученици и представители на бизнеса.

 

DSC_9524.JPG
DSC_9579.JPG