Европейската година на младежта стартира в БСУ

Европейската година на младежта стартира в БСУ

На 20 април 2022 година от 13.00 ч. в зала 219 на БСУ ще бъде поставено началото на Европейската година на младежта. Инициативите ще се реализират присъствено с рестарт на студентските клубове в университета, които ограничиха дейността си по време на пандемията от Ковид – 19.

„Нека да се чуе твоят глас“ е мотото за 2022 година, обявена от Европейския парламент за Европейска година на младежта.  Целта е младите хора да генерират по-зелени, по-дигитални и по-включващи решения, а хаштаг знакът е #EYY2022.

 В БСУ проявите ще се реализират и в рамките на проект BG05M2OP001-2.016-0004-C01 „Икономическото образование в България 2030“. Участниците ще работят по секции в инициирания нов "Студентски клуб за развитие на предприемачески умения". Своята дейност ще възобнови също традиционният клуб „Мениджър“. Ще стартира и нов клуб в  БСУ „Мисия учител“.

Всички студенти и докторанти са поканени да се присъединят на 20 април към секциите на клубовете!