Гимназисти отбелязаха Деня на Европа в БСУ

Гимназисти отбелязаха Деня на Европа в БСУ

С лекция на тема „Обединена Европа – 60 години по-късно“, организирана от Центъра за икономически и управленски науки, средношколци от ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ – гр. Бургас отбелязаха Деня на Европа и 60 години от подписването на Римския пакт. Гимназистите се запознаха с факти от историята на ЕС, с етапите на разширяване, със страните в процес на присъединяване, както и вече с напускане, с основните европейски институции, с данни за европейската  икономика. Дискутира се и мястото на България в Европа на различни скорости като Шенгенското пространство и Еврозоната. Засегната беше и темата за образованието и социалния живот на европейската младеж.