Гл. ас д-р Славка Димитрова от БСУ посети Rykoku University в Киото като стипендиант на Japan Society for Promotion of Science

Гл. ас д-р Славка Димитрова от БСУ посети Rykoku University в Киото като стипендиант на Japan Society for Promotion of Science

Това е второ работно посещение на гл.ас. Димитрова в Япония. Началото на съвместната дейност между БСУ и Ryukoku University е поставено по време на двумесечното й изследване в Киото през 2013 г. Ryukoku University е един от най-старите университети в страната, основан през 1639 година. В него се обучават 19 000 студенти  в бакалавърски, магистърски и докторски програми и 537 чуждестранни студенти от 31 държави. Университетът разполага с три кампуса в различни части на Киото и 11 изследователски института.
В периода 27 януари- 8 март 2015 г.  д-р Димитрова взе участие в семинари, научни дискусии и представи две лекции пред преподавателите и студентите от Юридическия факултет и практикуващи юристи. По време на престоя си посети места за лишаване от свобода и пенитенциарни институции в четири префектури -Киото, Осака, Нара и Токио.  Затвора в Киото, пробационната служба в Осака, Затвора за непълнолетни в Нара, поправителен дом в Такайда и др.   В рамките на визитата гл.ас. Димитрова проведе  и работна среща в Министерство на правосъдието в Токио,  Rehabilitation Bureau.
Предвижда се полезните контакти, създадени между двата университета,  да се развият и задълбочат. Обмислят се конкретни програми за дългосрочно сътрудничество в областта на научните изследвания, академичния обмен, работата по двустранни проекти.
 

japan 2_04.jpg
japan 3_01.jpg