Годишна научна сесия за НИД` 2023 в БСУ

Годишна научна сесия за НИД` 2023 в БСУ

На 30.11.2023 г. от 10.00 часа в зала 208 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на работата по научноизследователските проекти на Бургаския свободен университет за 2023 година.

Проектните екипи ще представят проектите, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, на Фонд „Научни изследвания“, по двустранни програми, а също и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.

По традиция ще бъдат представени и възможностите за кандидатстване през 2024 г. по Фонд „Научни изследвания“, Програма „Образование“ 2021-2027 г., ПРЧР 2021-2027“, ПКИП 2021-2027“, Програма „Еразъм+“ и др.

ПРОГРАМА на Годишната научна сесия на БСУ 2023 г.