Годишна научна сесия за НИД в БСУ за 2022 г.

Годишна научна сесия за НИД в БСУ за 2022 г.

 

На 01.12.2022 г. от 13.00 часа в зала 207 ще се проведе Годишната научна сесия за представяне на работата по научноизследователските проекти на Бургаския свободен университет за 2022 година.

Проектните екипи ще представят проектите, по които БСУ е бил бенефициент по програмите Еразъм+, на Фонд „Научни изследвания“, по двустранни програми, а също и изпълнените вътрешноуниверситетски проекти.

По традиция ще бъдат представени и възможностите за кандидатстване през 2023 г. по Фонд „Научни изследвания“, Програма „Образование“ 2021-2027 г., ПРЧР 2021-2027“, ПКИП 2021-2027“, Програма „Еразъм+“ и др.

Ще бъде представена изложба с публикациите по проектите: монографии, учебници, студии, статии.

ПРОГРАМА на Годишната научна сесия на БСУ 2022 г.