Гост-лектори от Санкт Петербург

На 22 март 2016 г. от 13 ч. в зала 424 на БСУ доц. д-р Татяна Тулупева ще изнесе лекция на английски език на тема: „Въведение в психологията на управлението“.

На 23 март 2016 г. от 13 ч. в зала 431 на БСУ доц. д-р Анна Соснавская ще изнесе лекция на тема: „Публичните и медийните комуникации: съвременни тенденции и направления“

Гост-лекторите са преподаватели в Северозападния институт по мениджмънт на Санкт Петербург, Русия, който е партньор на ЦХН и ЦИУН по програма „Еразъм+“. Доц. Тулупева и доц. Сосновская са на посещение в БСУ за периода 21-25 март 2016 година.

Каним всички студенти и преподаватели от ЦХН, които проявяват интерес към темите!