Хакатон за устойчива околна среда и кръгова икономика в БСУ

Хакатон за устойчива околна среда и кръгова икономика в БСУ

Имате оригинална идея, свързана с по-зелено бъдеще? Искате да допринесете за свят с по-малко отпадъци, като помогнем да се преработят и използват?

Бургаският свободен университет организира на 19 и 20 април 2023 г. хакатон „Технологични решения за устойчива околна среда и кръгова икономика“ по проект BG.05M2OP001-2.016-0030-С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж", процедура BG05M2OP001-2.016 "Модернизация на висшите училища", Приоритетна ос 2 "Образование и учене през целия живот".

Хакатонът ще бъде открит на 19.04.2023 г. от 17 ч. в БСУ във фоайето на етаж 1. Екипите ще продължат работата по своите проекти на 20 април. Официалното представяне ще започне в 15,00 ч.

В хакатона могат да се включат студенти, ученици и млади хора самостоятелно или в екип, да вземат участие с модел, макет, концепция или друго решение на предложения проблем.

Съберете екип от съмишленици и започнете работа!

baner-site-1200.jpg