Иновации и предприемачество в БСУ

Иновации и предприемачество в БСУ

На 6 октомври 2023 г. от 13:00 ч. Бургаският свободен университет ще бъде домакин на поредица от събития посветени на иновациите в областта на предпримачеството.

В 13:30 часа ще бъде открита кариерна борса с фокус към кариерно ориентиране на студенти по педагогика в образователните институции по проект BG.05M2OP001-2.016-0004- С01 „Икономическото образование в България 2030“, финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж".

От 14:00 часа е планирана кръгла маса, която събира представители на училищното образование и Българска асоциация на частните училища по темата «Обучението по предприемачество в началното и предучилищното образование». Сред присъстващите ще бъдат представители на Министерството на иновациите и растежа и на Министерството на образованието и науката.

От 16.00 ч. е очаквания  старт на обученията по предприемачески умения за студенти от образователните програми в професионално направление 1.2. Педагогика и за студенти, които се обучават в Центъра по информатика и технически науки. Обученията са по проект BG.05M2OP001-2.016-0030- С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП)", финансиран по ОП "Наука и образование за интелигентен растеж". В резултат на тези обучения студентите ще развият своите предприемачески и презентационни умения, както и ковпетенцията дигитална креативност.

От 17:00 ч. за 10-ти пореден път най-големият хакатон в света NASA SpaceApps Challenge по проект BG.05M2OP001-2.016-0030- С01 "Модернизация на образователните решения за кръгова икономика, стратегически инфраструктури и производства (МИKС-ИП).

В хакатона могат да се включат студенти, ученици и млади хора, които имат оригинална идея, свързана със земята и космоса по следните предизвикателства:

https://www.spaceappschallenge.org/2023/ .

Възможностите за участие са самостоятелно или в екип, като очакването за крайните продукти: модел, макет, концепция или друго решение на предложения проблем.

За регистрация: https://www.spaceappschallenge.org/2023/locations/burgas/

Space_Apps_Logo_White.png