Интелигентна специализация и творчество в БСУ на 4 юни

Интелигентна специализация и творчество в БСУ на 4 юни

На 4 юни в Бургаския свободен университет ще се отбележат няколко знакови теми и прояви.

 От 9.30 ч. пред парадния вход на университета ще бъдат наградени победителите - студенти, докторанти и изявени ученици,  в ХХII-та конференция „Студентско научно творчество“.  Форумът беше посветен на Международния ден на иновациите и творчеството, 21 април, и се проведе под формата на уебинар.

 В 10.00 ч. в зала Изток ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова и генералният директор на Българската телеграфна агенция (БТА) г-н Кирил Вълчев ще подпишат договор за сътрудничество между двете институции и споразумение за работа по проект „Студентски практики – фаза 2“.

В 10.30 ч. ще се открие Международната научна конференция, посветена на 30 - годишнината от създаването на Бургаския свободен университет, на тема "Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията". Пленарни докладчици на конференцията ще бъдат д-р по икономика Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания „Индустриални зони“ и доц. д-р Катри-Лиис Лепик от Естония, председател на акцията по КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“.

В 16.00. ще се проведе среща по финализиране на проект по КА2 Immersive Learning in Information Security (MISSILE) (Разширено обучение по информационна сигурност) с ръководител доц. д-р Веселина Жечева. Ректорът на БСУ проф. д.п.н. Галя Христозова ще връчи сертификати на участниците.

След 16.00 ч. конференцията ще продължи с посещение на участниците в Индустриалния и логистичен парк Бургас. Работата на конференцията е свързана с изпълнението на проект „Регионално индексиране на иновационната активност в отраслите на икономиката (ИРИСИ) -сценарии пред идентифицираните в ИСИС четири приоритетни тематични области за интелигентна специализация и мястото им в кръговата икономика“. Проектът е финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (No КП/06/ОПР 01/4/ 21.12.2018 г.) и се ръководи от от заместник-ректора на БСУ проф. д-р Милен Балтов. Партньор на БСУ е Институтът по механика на БАН с координатор проф. д-р Костадин Костадинов.

На 5 юни конференцията ще продължи с представяния на повече от 90 участници от 15 висши училища и бизнес организации от България и водещи изследователи и експерти от Полша, Естония, Великобритания, Турция, Черна Гора, Румъния, Чехия, Португалия, Малайзия (онлайн), Испания (онлайн), Ирландия (онлайн) и Руска федерация (онлайн).

В края на програмата домакините ще връчат сертификати на участниците от 7-те държави в провелата се в периода 1-5 юни в БСУ международна седмица на програма Еразъм+.