IV Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Ст. Додунеков” CompMath 2015

IV Национална студентска олимпиада по компютърна математика „Акад. Ст. Додунеков” CompMath 2015

От 13 до 15 ноември 2015 г. в Бургаския свободен университет ще се проведе Четвъртата национална студентска олимпиада по компютърна математика "Академик Стефан Додунеков", CompMath 2015.
Организатор и домакин на CompMath 2015 е Центърът по информатика и технически науки на Бургаския свободен университет.
Олимпиадата се състои в решаване на математически задачи в средите MatLab, Matematica и Maple, като участие са заявили над 70 студенти от цяла България, както и експериментално ученици от Бургас.                                 

 

 

 

 

 

 

matem.jpg
maple.png
mat09.jpg