Избор на нови членове на Студентския съвет в ЦЮН

Избор на нови членове на Студентския съвет в ЦЮН
Студентският съвет на Бургаския свободен университет обявява свободни места за попълване на състава си от Центъра по юридически науки.
Кои сме ние?
Студенти, които защитаваме правата на колегите си и се борим за развитие на личностните им качества. Осъществяваме връзката с ръководството, както и с външни институции. Организираме културни, спортни и други видове събития, подкрепящи и развиващи студентската общност.
Какви студенти търсим?
•    Амбициозни, мотивирани и креативни хора, готови да отстояват позициите си;
•    Активни студенти, които поставят общото благо над личния интерес.
Ако си открил себе си някъде между тези редове, ще се радваме да се запознаем.
Изборите ще се проведат на 26.11.2013 г. в 218 зала от 13:00 часа.