Избор на нови членове на Студентския съвет

Избор на нови членове на Студентския съвет

В БСУ започва процедура за избор на нови членове на Студентския съвет. Всеки Център чрез избор ще излъчи номинации за членове на Студентския съвет. Изискването е номинираните да са амбициозни, мотивирани, креативни и готови да отстояват интересите на всички студенти, чиито представители са.

Новоизбраните членове ще проведат заседание на 10.11.2022 година в стая 209, за да изберат органи на управление на студентския съвет - председател, зам.-председател и секретар.