Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

Класиране на вътрешния кръг на Конференцията СНТ в БСУ

С активно присъствие на работодателите премина вътрешният кръг от XIХ издание на Конференцията за студентско научно творчество в БСУ на 12 април 2018 г.
В четирите центъра бяха представени общо 80 доклада от екипи от над 90 студенти и докторанти на Бургаския свободен университет, както и от студенти и докторанти на мобилност в БСУ от партньорски висши училища в Азия. Представители на значими компании като Лукойл Нефтохим Бургас и Технологика бяха членове на оценяващите журита.
За националния кръг бяха класирани 44 студентски разработки от БСУ и 2 на чуждестранни докторанти в БСУ (списък на победителите и класиране)  Ръководството на БСУ им пожелава успех!

 

ст.творчество 2018 2_.jpg
студ. творчество 3_.jpg