Класиране за безплатно обучение по Софтуерно инженерство

Класиране за безплатно обучение по Софтуерно инженерство

Бургаският свободен университет обявява класирането за финансираното от Община Бургас обучение по специалността „Софтуерно инженерство“ (виж прикачен файл).  Приети са 30 кандидат-студенти, класирани по бал.  Балът се образува като сума от: общия успех от дипломата за средно образование; удвоената оценка по математика или информатика (по-високата от двете); двата зрелостни изпита или удвоената оценка от приемен изпит в БСУ, като максималният възможен бал е 30.00. 
Приетите студенти следва да се запишат в срок до 31.08.2016 г. в БСУ, стая 19 със следните документи:

  • Диплома за средно образование (оригинал);
  • Три снимки (стандартен формат за документи);
  • Формуляри за записване (закупуват се от БСУ);
  • Административна такса - 80 лв. (внася се в БСУ).

Незаетите в този срок места ще се попълват на второ класиране  от кандидати от списъка с резерви. Второто класиране ще бъде извършено на 1.09.2016 г.
Кандидат-студентите, които не попадат в класирането, могат да се запишат за платено обучение по същата или друга специалност в БСУ.


За информация
Офис „Прием на студенти
Димитричка Цонева
priem@bfu.bg
056 900 449