„Насърчаване на е-демокрацията в България.Опитът на най-добрите“

„Насърчаване на е-демокрацията в България.Опитът на най-добрите“


Българското сдружение за насърчаване на гражданската инициатива, Бургаският свободен университет и Международният институт за модерни медии – Исландия организират конференцията с цел да бъде предоставен форум на изследователи и практици за популяризиране на най-добрите практики и модели на е-парламент, е-консултации, е-бюджетиране с участие на гражданите, защита на дигиталните права и други.Форумът ще се проведе на 29 и 30 май 2015 в БСУ.
Участници и лектори на конференцията ще бъдат парламентаристи, представители на академичните среди, на гражданския сектор и на ИТ бизнеса от България, Исландия, Естония, Германия, Франция и Великобритания.
За участие в конференцията се попълва регистрационна форма.