Конкурс за есе в ЦЮН

Конкурс за есе в ЦЮН

 

По повод  Деня на юриста - 16 април, ръководството на Центъра по юридически науки при Бургаски свободен университет обявява

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА  ДЕКАНА НА ЦЕНТЪРА ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ на тема:

„ПРАВОТО – ИЗКУСТВО ЗА ДОБРОТО И СПРАВЕДЛИВОСТТА“.  
Есето трябва да бъде предадено до 10 април 2022 г.  на електронен адрес mircheva@bfu.bg
Разработките на студентите ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от преподаватели от ЦЮН при Бургаски свободен университет. Обявяването на отличилите се есета и награждаването на техните автори ще бъде през месец април 2022 г..