Конкурс за наградата на декана на Центъра по юридически науки

Конкурс за наградата на декана на Центъра по юридически науки

По повод Деня на Конституцията - 16 април, ръководството на Центъра по юридически науки при Бургаски свободен университет обявява

КОНКУРС ЗА НАГРАДАТА НА ДЕКАНА НА ЦЕНТЪРА ПО ЮРИДИЧЕСКИ НАУКИ с ЕСЕ на тема: „Правото пред предизвикателствата на политиката"

Есето трябва да бъде предадено до 5 април 2024г. на електронен адрес: mircheva@bfu.bg .
Участниците в конкурса носят отговорност за авторството на представените есета. Авторът трябва да изразява свое лично мнение по поставения въпрос.
Разработките на студентите ще бъдат оценявани от жури, състоящо се от преподаватели от ЦЮН при Бургаски свободен университет. Обявяването на отличилите се есета и награждаването на техните автори ще бъде на 12 април 2024 г.