Конкурс за най-добър студент на Центъра по хуманитарни науки

Конкурс за най-добър студент на Центъра по хуманитарни науки

Участвайте в конкурса за най-добър студент на Центъра по хуманитарни науки!

Наградата на Декана на ЦХН е  признание:
- за успехите Ви като студенти на ЦХН и бъдещи специалисти;
- за приноса, който имате за утвърждаване на Бургаския свободен университет като европейски университет.
Как да участвате?
За участие в конкурса „Награда на Декана на ЦХН“ могат да кандидатстват само студенти от бакалавърски (1, 2, 3, 4 курс) и магистърски програми (1, 2 курс) от всички специалности в Центъра по хуманитарни науки на Бургаския свободен университет.

Срок на кандидатстване: до 20 март 2024 г.
Церемония по награждаването: 25 март 2024 г. от 13.30 ч. в Аула на БСУ
Победителят в конкурса за „Наградата на Декана на ЦХН“ ще бъде номиниран за годишните награди „Студент на годината“ на Община Бургас!
Жури за оценяване на кандидатите: проф.д.п.н. Галя Христозова, проф.д-р Мария Алексиева, доц.д-р Красимира Минева, доц.д-р Зорница Ганева, доц.д-р Михаил Проданов


Документи и критерии , с които се кандидатства:
Заявление  за участие (по образец) и Портфолио с доказателства (документи, удостоверяващи участието) по посочените критерии.
Документите се подават само в електронен вид на следните е-адреси: zoriganeva@bfu.bg или mprodanov@bfu.bg
Кога и къде ще се проведе церемонията по награждаване на победителите?
Официалната церемония по връчване на „Награда на Декана на ЦХН“ 2024 ще се проведе на 25 март 2024 г. от 13.30 ч. в Аула на БСУ

Успех на кандидатите за „Наградата на Декана на ЦХН“!

Заявление за участие.

Условия и ред за кандидатстване в конкурса може да видите ТУК