Кръгла маса в БСУ за промените в Конституцията

Кръгла маса в БСУ за промените в Конституцията

Институтът за държавата и правото при Българската академия на науките и Центърът по юридически науки при Бургаски свободен университет организират  научно-практическа кръгла маса на тема „ТЕОРЕТИЧНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ИЗМЕНЕНИЯТА В КОНСТИТУЦИЯТА“. Ще се разискват научно-приложните проблеми, свързани с предложенията за изменение на Конституцията.

Научният форум ще се проведе на 30 септември и 1 октомври 2023 г. в БСУ . Заявки за участие се приемат до 20 септември 2023 г. на event.idp.bas@gmail.com.