Кръжокът по гражданско и търговско право към ЦЮН стартира с нова сесия

Кръжокът по гражданско и търговско право към ЦЮН стартира с нова сесия

Кръжокът по гражданско и търговско право към Центъра по юридически науки поднови своята дейност и стартира с нова сесия. Той обединява студентите от специалност „Право” в БСУ, които проявяват задълбочен интерес към гражданскоправните науки и се стремят към по-високи лични постижения. Работата му е фокусирана основно върху подготовката за участие в състезания по решаване на казуси.

Кръжокът е създаден преди четиринадесет години от проф. д-р Силви Чернев, професор по гражданскопроцесуално право, адвокат и дългогодишен председател на Арбитражния съд към БТПП. От създаването му досега най-изявените студенти по право обогатяват своите знания и развиват практическите си умения под ръководството на водещи преподаватели от БСУ и практикуващи юристи чрез решаването на реални казуси от практиката.

В кръжока се провежда и подготовка на университетския отбор за участието му в националните състезания по решаване на гражданскоправни казуси. БСУ ежегодно е организатор и домакин на едно от традиционните междууниверситетски състезания, в което участват  отбори от всички юридически факултети в страната.

През текущата учебна година кръжокът продължава своята дейност, като основните му цели са да развива уменията на студентите и да ги подготвя за класиране на водещите места в състезанията за решаване на гражданскоправен казус, организирани от БСУ и от останалите юридически факултети в страната.

Кръжокът се събира ежеседмично, като в него могат да участват студенти от трети до пети курс, редовно и задочно обучение на специалност „Право“. Ръководител на кръжока е проф. д-р Силви Чернев, организационен секретар е доц. д-р Анна Чолакова.   

 

За контакти:

доц. д-р Анна Чолакова

acholakova@bfu.bg

1.jpg
4.JPG
2.jpg
5.JPG