Курс "Тренинг за треньори"

Центърът по хуманитарни науки при Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация „Тренинг за треньори” – 1 част. Изкуството да бъдем обучители
Курсът е с продължителност 30 учебни часа (16 присъствени+14 дистанционни). Ръководител на курса е доц. д-р Пепа Митева , преподавател в БСУ..
Обучението ще се проведе в периода 24.02.2018-25.02.2018 г. в БСУ.
Участниците в обучението ще получат сертификат за допълнителна квалификация.
Такса за обучението – 160 лева. Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 20.02.2018 година.

За контакти:
доц. д-р Пепа Митева
pepa_miteva@abv.bg