Курс за държавен изпит по Наказателноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 15 октомври 2018 г. от 9.00 до 14.00 часа в зала 222 и на 16 октомври 2018 г. от 9.00 до 14.00 часа в зала 222.
Лектори: проф. д-р Момяна Гунева и доц. д-р Мила Иванова

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 12.10.2018 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева, тел. 056/ 900 420