Курс за държавен изпит по Наказателноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 13 април 2019 г. от 8.00 до 18.00 часа в зала 218.
Лектори: съдия Васил Петков – председател на Окръжен съд – гр. Ямбол и проф. д-р Момяна Гунева

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 12.04.2019 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева тел. 056/ 900 420