Курс за държавен изпит по Публичноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 14 май 2019 г. от 13.00 до 18.00 часа в зала 218 и на 15 май 2019 г. от 9.00 до 14.00 часа в зала 218.
Лектори: проф. д.н. Мария Нейкова и проф. д-р Александър Воденичаров.

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 10.05.2019 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева тел. 056/ 900 420