Курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки

Курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 5 октомври 2019 г. от 9.00 часа в зала 223.
Лектори: проф. д-р Момяна Гунева и съдия Васил Петков

Курсистите да внесат такса за курса в размер на  120 лв. в срок  до 04.10.2019 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева тел. 056/ 900 420