Курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет
ОРГАНИЗИРА

курс за подготовка за държавен изпит по Публичноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 28 ноември 2018 г. от 9.00 до 19.00 часа в зала 218.
Лектори: проф. д-р Александър Воденичаров и проф. д-р Христина Балабанова.

Курсистите да внесат такса за курса в размер на 120 лв. в срок  до 23.11.2018 г. в касата на БСУ (стая 102).
Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.

Допълнителна информация:
инспектор Станка Мирчева тел. 056/ 900 420