Курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет организира курс за подготовка за държавен изпит по Наказателноправни науки (консултации и решаване на казуси) с продължителност 10 часа, който ще се проведе на 10 март 2020 г. от 9.00 часа в зала 319 на БСУ, с лектори: проф. д-р  Момяна Гунева и съдия Васил Петков.

Курсистите да внесат такса за обучението в размер на  120 лв. в срок  до 06.03.2020 г. в касата на БСУ (стая 102) или чрез Електронни услуги. Квитанцията за платена такса се представя в стая 20  (УМО).
Участието в курса предполага предварителна подготовка.


За контакти:
Станка Мирчева
Тел. 056/ 900 420
БСУ, стая 20
mircheva@bfu.bg