Квалификационен курс „Учител по икономически дисциплини“

Центърът по икономически и управленски науки организира курс за придобиване на учителска правоспособност по икономически дисциплини. Курсът е предназначен за студенти или завършили висше образование икономически специалности .
Информация за съдържанието и организацията на курса може да видите ТУК https://www.bfu.bg/bg/kursove-i-prodalzhavashto-obuchenie/kurs-za-uchitelska-pravosposobnost-po-ikonomika
Начало на обучението: 10  ноември 2018 г.
Такса за обучението: 80 лв. за записана дисциплина от курса.
За информация:
Учебен отдел, стая 20, Тонка Троева: тел. 900 421, toni@bfu.bg