Квалификационен курс „Въведение в арт-терапията”

Лабораторията за психологически и социални изследвания към Бургаския свободен университет организира курс за допълнителна квалификация по „Въведение в арт-терапията”.
Курсът е с продължителност 30 учебни часа. Лектор ще бъде доц. д-р Диана Циркова, преподавател в БСУ, специалност Психология..
Обучението ще се проведе на 29 април и 30 април 2017 година  от 9.00 до 16.30 часа в зала 211 на БСУ и на 20 май и 24 април 2017 година  от 9 до 16.30 часа в зала 212 на БСУ.

Участниците в обучението ще получат сертификат за допълнителна квалификация.
Такса за обучението – 180 лева. Сумата се внася в касата на БСУ в срок до 28.04.2017 година.
Допълнителна информация – тел. 056/900 444, доц. д-р Йонка Балтаджиева.