Квалификационни курсове в ЦХН

ЦХН организира чрез Лабораторията за психологически и социални изследвания квалификационни курсове за специалисти по психология, педагогика и социални науки: 

  • Тренинг за треньори /водещи на групи/ - 12, 13, 14 февруари 2016 г.;
  • Арт-педагогика и деца със СОП - 27, 28 февруари 2016 г.;
  • Кризисна интервенция с деца. Диагностика и консултиране - 26, 27 март 2016 г..

Срок за записване:  
два дни преди началото на курса.

За контакти:
Добринка Кирова     
Тел. 056/ 900 453
БСУ, стая 23
dobi@bfu.bg

Теменуга Патърова
Тел. 056/ 900 423
БСУ, стая 23
nusha@bfu.bg