Лектор от Варшавския университет по мениджмънт в БСУ

На 8 май 2015 г. от 14.00 ч. в зала 207 на БСУ д-р Джордж Кристофър Грузжински от Варшавския университет по мениджмънт - Полша ще изнесе лекция на английски език на тема: „Правна защита на чуждестранните инвеститори в контекста на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции“ (Legal Protection of Foreign Investors in the Context of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP).
Д-р Джордж Кристофър Грузжински е преподавател във Варшавския университет по мениджмънт в Полша, който е партньор на ЦИУН по програма „Еразъм+“. Д-р Грузжински е на посещение в БСУ за периода 4-8 май 2015 година.
Каним всички студенти и преподаватели от ЦИУН и ЦЮН, които проявяват интерес към темата!