Международна конференция в ЦЮН на тема „МВР 2030: Предизвикателства пред политиките за сигурност“

Международна конференция в ЦЮН на тема „МВР 2030: Предизвикателства пред политиките за сигурност“

Центърът по юридически науки към Бургаския свободен университет и Фондация „Общество и сигурност“ организират втората международна научно-приложна конференция, на тема: „МВР 2030: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПОЛИТИКИТЕ ЗА СИГУРНОСТ“.

Конференцията ще се проведе на 08 ноември 2022 г. в сградата на Бургаския свободен университет - гр. Бургас, 8001, бул. “Сан Стефано“ 62.

Подробна информация:  https://conference2030.ssf-bg.eu/

 Заявка за участие: на страницата на конференцията, както и на следния линк:  https://forms.office.com/r/BPhArm9yaT

Представените доклади ще бъдат отпечатани в специален сборник, който е включен в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране на НАЦИД.

 

Очакваме Ви в Бургас!

 

 

 

Покана 2 конференция.jpg