Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Международна научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“

Бургаският свободен университет организира международна научна конференция на тема „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“. Тя ще се проведе на 5 и 6 юни 2020 г. и е посветена на икономическите, регулационни, технологични и обществени аспекти и настъпващите иновации, резолиращи от дигиталната трансформация.
Конференцията ще представи работата и резултатите от проект „Българският език в социалните медии“ по Фонд „Научни изследвания“ и е със специалното участие на партньорите на БСУ от Руска Федерация, Естония, Португалия, Полша, Нидерландия, Великобритания, Словакия, Германия, Черна гора и др. В рамките на конференцията ще се представи инициативата за създаване на “Югоизточен дигитален иновационен хъб” по новата програма на Европейската комисия „Дигитална Европа“. Ще се проведе среща на ръководството на Акцията по програма КОСТ на ЕС „Мултидисциплинарните иновации за обществена промяна“.
Информация и регистрация за международната научна конференция „Дигитални трансформации, медии и обществено включване“, 5-6 юни 2020 г., БСУ, Бургас, България, може да намерите в https://www.bfu.bg/bg/nauchni-proyavi-konferentsii-i-seminari/mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya-digitalni-transformatsii-medii-i-obshtestveno-vklyuchvane