Научна конференция „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“

Ръководството на Центъра за юриидически науки към  Бургаския свободен университет информира участниците на отложената  научна конференция с международно участие „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“, че тя ще се проведе на 20 и 21 ноември 2020 г. присъствено (освен ако не възникнат непредвидени обстоятелства).

Всички регистрирани до момента участници ще бъдат уведомени, а за тези, които са имали колебания поради ситуацията с извънредната епидемиологична обстановка, се предоставя възможност да се регистрират до 1 ноември.

Програмата на конференцията ще бъде публикувана на страницата на университета след изтичането на срока за изпращане на докладите.

 Важни срокове:

  • Регистрация за участие и анотация (при участие с доклад или казус) – 1 ноември 2020 г.
  • Заплащане на такса   – 10 ноември 2020 г.
  • Изпращане на доклада във вида за публикуване –  15 ноември 2020 г.

Регистрация

Регистрацията се извършва само чрез регистрационната форма на конференцията.

Допълнителна информация за международната научна конференция „Правовата държава – законодателство, правоприлагане и юридическа наука“, 20-21 ноември 2020 г., може да намерите ТУК!