Международна научна конференция в ЦЮН

Центърът по юридически науки на Бургаския свободен университет организира научна конференция с международно участие на тема „ПРОБЛЕМИ НА МИГРАЦИЯТА”, която ще се проведе в периода 10-11 май 2019 г. В конференцията се очаква да вземат участие водещи учени и представители на държавния, частния и неправителствения сектори от страната и чужбина.

Материалите ще бъдат отпечатани в специален сборник в памет на проф. Емилия Къндева- Спиридонова.

Подробна информация и регистрация за конференцията се извършва на адрес: