На 1.10. БСУ открива академичната 2018-2019 г.

Ректорът на БСУ проф.д.п.н. Галя Христозова  кани студентите и преподавателите на официалното откриване на академичната 2018-2019 г., което ще се състои на 1-ви октомври в 10 часа в Аулата на университета.
След  церемонията,  от 11 часа ще се проведат информационни срещи  на деканските ръководства със студентите от първи курс по центрове, както следва:
Център по хуманитарни науки – в зала 207
Център по информатика и технически науки – в зала 110
Център по икономически и управленски науки – в зала 426
Център по юридически науки – в зала 106