Стипендии на Община Бургас за успешните студенти от БСУ

Стипендии на Община Бургас за успешните студенти от БСУ

 

Община Бургас обявява конкурс „Успешни студенти“ за отпускане на стипендии за редовни студенти. Общинската програма има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студентите в процеса на обучението им и е насочена е към студенти с отличен успех,с постижения в областта на науката и с участия  в инициативи и кампании с обществено значение.

Заявлението за семестриална стипендия се подава в срок до 1 месец от записването на студента за първи или следващ семестър.

Правилата на конкурса и формуляра – заявление с необходимите данни и документи ВИЖТЕ ТУК 

Семестриална стипендия „Успешни студенти“ може да бъде получена за всеки семестър от съответната учебна година.