Награда на декана за есе по случай Деня на юриста в БСУ

Награда на декана за есе по случай Деня на юриста в БСУ

Честит 16 април - Ден на Българската Конституция и професионален празник на българските юристи!

На 16 април 2024г.отбелязваме 145 години от приемането на първата българска Конституция. Търновската конституция, първият основен закон на свободна България и е една от най-демократичните в цяла Европа. Тя е огромно достижение, и повод за национална гордост. Изпреварили в много отношения времето си, делегатите на Учредителното събрание полагат чрез нея фундаментите на това, което днес смятаме за модерна европейска правова държава - върховенството на закона, разделението на властите, гражданските права, неприкосновеността на личността, на частната собственост и кореспонденцията.

На преподавателите от Центъра по юридически науки пожелаваме здраве и успехи в техния съзидателен труд. На възпитаниците на Бургаския свободен университет пожелаваме професионални успехи, сили, разум и мъдрост и непоклатима вяра във върховенството на правото

В навечерието на професионалния празник на юриста ще бъде връчена и ежегодната награда за есе на Декана на Центъра по юридически науки, както и награди на отличили се студенти и изявени общественици. Награждаването ще се проведе на 18 април от 14ч в зала 404 на Бургаския свободен университет.