Националният статистически институт с презентация в БСУ

Националният статистически институт с презентация в БСУ

Студентите от ЦИУН изслушаха и участваха в лекция на тема „ТСБ - Югоизток – част от пъзела на модерната българска статистика“. Лекторите бяха: г-жа К. Казанджиева - директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток;  г-жа Д. Камбурова - Началник отдел Статистически изследвания, Бургас и г-н Д. Ангелов - специалист Връзки с обществеността. Организирана като част от учебния курс по статистика с преподавател доц. д-р Е. Николова, експертната презентация даде практическа насоченост и допълни придобитите от второкурсниците знания и умения по организация, обработка и анализ на статистическа отчетност. Както отбеляза г-жа Казанджиева, датата на събитието - денят на Европа – символизира стремежа на българската статистика да бъде сред най-модерните европейски институции. Демонстрирана беше работата на дигиталната библиотека и  системата Инфостат, позволяваща на потребителите сами да извличат таблици и да ги визуализират графично така, че най-точно да съответстват на нуждите им.
Часът завърши със своеобразен изпит, като най-точно отговорилите получиха награди. Изразена беше готовност за бъдещи съвместни изяви между ЦИУН и ТСБ – Югоизток.

 

лекция по статистика 2.jpg