Национално състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

Национално състезание по решаване на частноправен казус в БСУ

ЦЮН при БСУ за десети път тази година ще бъде домакин на националното състезание по решаване на частноправен казус за студенти по право.

На 13 май 2023г. Центърът по юридически науки при БСУ е организатор и домакин на десетото юбилейно състезание по решаване на частноправен казус. Заявка за участие в състезанието са заявили 10 отбора от всички юридически факултети в страната. БСУ ще бъде представен от два отбора от студенти по право в четвърти и в пети курс в ЦЮН – участници в кръжока по гражданско и търговско право.
Състезанието се провежда в два кръга в рамките на един ден. Организатори са преподавателите по гражданскоправни науки под ръководството на проф. д-р Силви Чернев.