Нови магистърски програми в ЦИУН

Центърът по икономически и управленски науки предлага обучение в две нови магистърски програми: "Управление на човешките ресурси и организационна психология" и "Банков и застрахователен мениджмънт".
Приемът в двете магистърски програми е по документи - с диплома за завършено висше образование с бакалавърска или с магистърска степен.

За повече информация вижте тук:

Управление на човешките ресурси и организационна психология

Банков и застрахователен мениджмънт