Нови магистърски програми за инженери

Нови магистърски програми за инженери

Центърът по информатика и технически науки на БСУ обяви прием в още две нови магистърски програми – „Електромобили“ и „Проектиране и управление на въздушни и морски дронове“. Двете програми са създадени в отговор на повишеното търсене на инженерни специалисти, които владеят нови технологии в разрастващите се пазари  на електрическите превозни средства и съответно на  безпилотните роботизирани устройства (дронове).

В отговор на повишеното търсене на инженерни кадри в тези области ръководството на ЦИТН проведе консултации с представители на бизнеса, с публични институции и със специалисти от посочените области, така че да предложи актуални на пазара на труда квалификации, които са интересни и перспективни за студентите в магистърска степен.

Да предлага авангардни магистратури с отлични перспективи за професионална реализация е утвърдена политика на ЦИТН. От миналата година успешно се осъществява обучение в иновативната  специалност „Изкуствен интелект и роботика“, като се извърша обучение в общо девет магистърски програми в областта на инженерните науки и информатиката.

Повече информация за магистърските програми в Центъра по информатика и технически науки може да видите в раздел Магистърски програми. Приемът във всички магистърски програми е по документи, след завършена бакалавърска степен. Документи се приемат онлайн или на място в БСУ.

 

За контакти

Офис “Прием на студенти”
Димитричка Цонева
+359 56 900 449
БСУ, стая 19

Ваня Абаджиева
+359 56 900 417
БСУ, стая 22

priem@bfu.bg