Община Бургас отново обявява конкурс „Успешни студенти“

Община Бургас отново обявява конкурс „Успешни студенти“

Община Бургас отново обявява конкурс „Успешни студенти“ за отпускане на стипендии за редовни студенти първи, втори и трети курс. Общинската програма има за цел осигуряване на подкрепа и повишаване мотивацията на студентите в процеса на обучението им и е насочена към студенти с мн. добър и отличен успех, с постижения в областта на науката и с участия  в инициативи и кампании с обществено значение.

Заявлението за семестриална стипендия за летния семестър на учебната 2020-21 г. се подава в общината в срок до 29 март 2021 г.

Информация за условията за кандидатстване и необходимите документи можете да видите на сайта

https://www.burgas.bg/uploads/posts/2020/7b6fe4813fdfe908e1becede5187be00.pdf

Семестриална стипендия „Успешни студенти“ може да бъде получена за всеки семестър от съответната учебна година.