Организация на учебния процес през летния семестър на учебната 2021/22 година

Организация на учебния процес през летния семестър на учебната 2021/22 година

Уважаеми колеги!

Във връзка със заповед на Министъра на здравеопазването РД-01-103/22.02.2022 г. и по повод съобщенията за предстоящото отпадане на мерките срещу разпространението на COVID-19 Ви информираме, че Бургаският свободен университет поетапно възстановява присъственото обучение, като е създадена следната организация на учебния процес през летния семестър на учебната 2021-22 година:

  • Семинарните и практическите упражнения на редовните студенти ще се провеждат присъствено. Лекциите и упражненията, които са в смесени групи със задочно обучение, ще се провеждат в електронна среда или в хибридна форма, комбинираща присъствено и онлайн обучение.
  • Лекциите и упражненията на студентите от задочно обучение ще се провеждат в електронна среда или в хибридна форма, комбинираща присъствено и онлайн обучение.

Конкретният начин за провеждане на учебния процес по всяка дисциплина е указан в учебните графици, публикувани в платформата Електронни услуги. Присъственото обучение е обезпечено със зали, позволяващи физическа дистанция. Онлайн обучението ще се реализира чрез видеолекции и консултации в платформата Microsoft Teams и чрез предоставените учебни материали и ресурси в платформата Moodle. Подробни указания за начина на провеждане на конкретната дисциплина ще получите от преподавателите.

 

От ръководството на БСУ