Откриване на академичната 2019-2020 г.

Откриване на академичната 2019-2020 г.

Ректорът на Бургаския свободен университет проф. д.п.н. Галя Христозова има удоволствието да покани всички студенти и преподаватели на откриването на академичната 2019-2020 г., което ще се състои на 30 септември, понеделник, от 10 часа в Аулата на БСУ.

Непосредствено след тържественото откриване на учебната година, от 11 часа ще се проведат информационни срещи на Деканите на центровете със студентите от първи курс от редовно и задочно обучение, както следва:

  • Център по хуманитарни науки в зала 208
  • Център по информатика и технически науки в зала 110
  • Център по икономически и управленски науки в зала 218
  • Център по юридически науки в зала 219.

Студентските книжки на студентите първокурсници ще бъдат връчени на 30 септември по време на информационните срещи с Деканите.

Информация за програмата на учебните занятия е публикувана в платформата за Електронни услуги  на БСУ на следния линк: https://e-services.bfu.bg/common/graphic.php

Информация за факултетните номера на първокурсниците ще бъде публикувана на 23 септември, понеделник,  на следния линк: https://e-services.bfu.bg/ksk/first.php

Регистрацията в Електронните услуги може да се извършва с факултетен номер на следния линк: https://e-services.bfu.bg/common/register.php